cebubu​travelntours@gmail.com

Tel: 0956-005-0888

 

© 2018 Power by Cebubu travel & tours

Cebubu包車報價

​宿霧包車服務 (市區)

4 人座轎車

6 人座休旅車

12 人座商務車

​8小時

₱ 3,200

₱ 3,500

₱ 4,000

​10小時

₱ 3,800

₱ 4,100

₱ 4,600

若要去新希羅花園需額外₱500車資

​薄荷島包車服務 (陸地遊)

 需和司機討論路線,路程過遠需視情況加價

​8小時

4人座轎車

一般商務車

​邦勞<=>薄荷接駁

₱ 2,500

₱ 3,000

₱  800

景點1-2日包車服務 (市區出發)

4人座轎車

Safari 動物園

Ocean Park 海生館

Oslob ​歐斯陸 不含其它額外景點

歐斯陸 + 墨寶 

歐斯陸 + 嘉華山

歐斯陸 + 墨寶 + 嘉華山(兩日)

班塔岩港口(單程)

媽媽怕絲瓜港口(單程)

₱ 5,000

₱ 3,200

₱ 5,200

₱ 6,200

₱ 6,200

₱ 9,000

₱ 4,500

₱ 4,500

12人座商務車

₱ 5,500

₱ 4,000

₱ 6,000

₱ 7,000

₱ 7,000

₱ 10,000

₱ 5,000

₱ 5,000

​墨寶

Osmeña Peak

₱ 5,200

₱ 5,500

₱ 5,800

₱ 6,500